På kreditmarknaden handlas med räntebärande fordringar. Det är i huvudsak två

(11 av 19 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Diskonteringsinstrument

är löpande skuldebrev med en ursprunglig löptid som oftast är kortare än ett år.

(14 av 95 ord)

Obligationer

är löpande skuldebrev som normalt har en längre ursprunglig löptid än två år. Lånen ger

(15 av 103 ord)

Depositmarknaden

Till kreditmarknaden räknas även depositmarknaden. På depositmarknaden sker inte handeln med publika skuldebrev, utan låneaffärerna görs

(16 av 111 ord)

Handeln på kreditmarknaden

Till skillnad från aktier, handlas penningmarknadsinstrument (diskonteringsinstrument, obligationer och depositioner) normalt inte på börser. Priser noteras elektroniskt och via informationssystem sprids prisinformationen globalt. De två dominerande segmenten på den internationella kreditmarknaden är euromarknaden och den inhemska marknaden i USA.

Andrahandsmarknaden upprätthålls i huvudsak

(43 av 301 ord)

Medverkande

  • Gustaf Hagerud
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kreditmarknaden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kapitalmarknad/kreditmarknaden