Karlstad, kommun och tätort i Värmland (Värmlands län). Tätorten är centralort

(11 av 15 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kommunen

Karlstads kommun ligger vid Vänerns norra strand i Värmland (Värmlands län); 1 169 km2, 92 497 invånare (2019). Kommunen genomkorsas av Europaväg 18 och har järnvägsförbindelse med Stockholm, Göteborg och Oslo. Centralort är tätorten Karlstad.

image/jpeg

Karlstad. Kommunvapen.

Karlstad har en mycket omväxlande natur. Berggrunden

(44 av 293 ord)

Tätorten

Tätorten (staden) Karlstad ligger vid Vänerns norra strand och är centralort i Karlstads

(13 av 80 ord)

Bebyggelse

Karlstad är främst uppbyggt på ett deltaområde bestående av älvfåror, öar och restsjöar. På den största ön, Tingvalla, utvecklades under medeltiden en handels- och tingsplats. Stadens förbindelse med

(28 av 194 ord)

Fornlämningar

Inom Karlstads stadsområde är ca 35 förhistoriska gravar kända, alla rösen

(11 av 34 ord)

Historia

I anslutning till Tingvalla handels- och tingsplats grundades staden Karlstad 1584 av hertig Karl (sedermera Karl IX) som ett led i hans strävan att stimulera näringsliv och handel i hertigdömet. Kungsgården

(30 av 211 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Karlstad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karlstad