Konfucianismens betoning av litteraturens didaktiska funktion har lett till att gränsen mellan upplysningslitteratur och skönlitteratur av gammalt

(17 av 116 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den äldre prosalitteraturen

”Shu” eller ”Shujing” (’Urkunderna’) består av ett antal historiska dokument, sammanställda i tidsföljd. Endast de avsnitt som behandlar tidig Zhoutid (1040–256 f.Kr.) har ansetts vara historiskt tillförlitliga. Mest beaktansvärda är de anföranden som har tillskrivits hertigen av Zhou, en yngre bror till dynastins grundare. I dessa vävs beskrivande prosa och direkt tal samman till en dramatiskt sluten enhet.

Filosofiska verk från sen Zhoutid rymmer avsnitt av högt litterärt värde. Det verk som har tillskrivits den konfucianske tänkaren Mencius och som

(80 av 605 ord)

Den äldre poesin

Antologin ”Shi” eller ”Shijing” (’Sångernas bok’) innehåller 305 sånger och hymner, av vilka många går tillbaka till början av det första årtusendet före vår tideräknings början. Ett avsnitt innehåller ett antal korta dikter, som utgör litterära bearbetningar av folkvisor, insamlade från olika delar av riket. Versrytmen är enkel: varje vers består av fyra stavelser. De jämna verserna rimmar. Ofta

(59 av 418 ord)

Skönlitterär prosa efter 1900

Hu Shi, som tog initiativet till Den litterära revolutionen (1917–20), hävdade att det klassiska skriftspråket hade spelat ut sin roll och krävde att det skulle ersättas av ett nytt, baserat på talspråket. Språkreformrörelsen medförde att den kinesiska litteraturen leddes in på helt nya spår. Novellen och essän utgjorde de ledande prosagenrerna under 1920-talet. Den ojämförligt främste bland 1920-talets författare var Lu Xun, vars huvudsakliga skönlitterära produktion ryms i de två novellsamlingarna ”Stridsrop” (1923) och ”Tvekan” (1926). Han skrev även många

(80 av 574 ord)

1900-talspoesi

Den litterära revolutionen banade även väg för en ny poesi. År 1920 utkom Hu Shis diktsamling ”Experiment”, som innehöll tämligen valhänta talspråksdikter på fri vers. Till de poeter som framträdde under 1920-talet hör den musikaliskt lyhörde Wen Yiduo och Xu Zhimo, båda influerade av de engelska romantikerna, Guo Moruo, påverkad av både Walt Whitman och Majakovskij, samt Dai Wangshu, som attraherades av den franska symbolismen. Den kvinnliga poeten Bing Xin skrev

(71 av 507 ord)

Folkpoesi

Antologin ”Shijing” (’Sångernas bok’), från första hälften av 1000-talet f.Kr., innehåller bl.a. ett antal oftast korta dikter, som troligen utgör litterära bearbetningar av

(23 av 158 ord)

Prosafolkdikt

Den kinesiska litteraturen fram till och med 1800-talet, särskilt den folkspråkiga, innehåller mängder av stoff som hämtats ur den muntliga folktraditionen, men det är ett svåröverskådligt material, som i mycket liten utsträckning analyserats av västerländska folkdiktsforskare, bl.a. beroende av bristen på översättningar. Men muntligt

(44 av 310 ord)

Medverkande

  • Göran Malmqvist
  • Jan-Öjvind Swahn
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteratur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kina/litteratur