klimat (senlatin cliʹma, genitiv cliʹmatis, av grekiska kliʹma ’lutning’, särskilt: ’latitud’, ’klimat’, ’zon’), de meteorologiska elementens statistiska

(17 av 116 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Klimatens uppkomst

Det finns två dominerande orsaker till att olika platser har olika klimat. Den ena är att solens höjd över horisonten varierar med breddgraden. Ju lägre solen står, desto mindre strålningsenergi infaller mot varje kvadratmeter av jordytan. Den andra är att kontinenter värms på ett annat sätt än hav vid lika mängd mottagen strålning. I havet fördelas

(56 av 395 ord)

Jordens klimat

(1 av 1 ord)

En klassifikation

För att koncist karakterisera ett klimat har man utarbetat klassifikationer. En av de oftast använda är Köppens klimatklassificering. Det utarbetades ursprungligen i biologiskt syfte men har kommit till användning även inom meteorologi. Varje områdes klimat beskrivs av en kod

(39 av 272 ord)

En idealiserad jord

På grundval av de fysikaliska lagarna för atmosfärens och havets rörelse kan man sluta sig till hur klimatfördelningen skulle bli på en tänkt jord där kontinenterna låg symmetriskt kring ekvatorn och inga höga bergskedjor förekom. Nära ekvatorn, där uppvärmningen är som kraftigast, skulle då ett bälte

(46 av 322 ord)

De verkliga kontinenterna

Den idealiserade jordens klimat är endast en grov approximation av det verkliga klimatet. Att mönstret inte blir likadant i alla världsdelar beror på kontinenternas form och höjdförhållanden. Med ökande höjd över havsytan avtar luftens temperatur, i medeltal med drygt 0,5 °C per 100 m.

(44 av 295 ord)

Variationer under året

Vind- och nederbördsbältena förskjuts mot norr och söder med solens årliga gång.

(12 av 84 ord)

Det klimatiska systemet

Även om vädrets växlingar i huvudsak beror på processer i atmosfären, så är klimatet inte alls bestämt enbart av vad som händer i lufthavet. Atmosfären utbyter värme, fuktighet och kemiska ämnen med sitt underlag: havet, land- och havsisarna, snötäcket, vegetationen och marken. Man talar om ett klimatiskt

(47 av 332 ord)

Forskning om klimatet

Konsekvenserna av olikheterna mellan olika slags underlag inser man först när man betraktar hela det klimatiska systemet. Som alltid med komplexa system i naturen gäller som en grundlag att ”allting hänger ihop med allting annat” genom en mångfald intrikata

(39 av 274 ord)

Medverkande

  • Anders Björkström

Litteraturanvisning

A. Henderson-Sellers & P.J. Robinson, Contemporary Climatology (1986);
G.H. Liljequist, Klimatologi (1970).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, klimat. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klimat