(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

En klassifikation

För att koncist karakterisera ett klimat har man utarbetat klassifikationer. En av de oftast använda är Köppens klimatklassificering. Det utarbetades ursprungligen i biologiskt syfte men har kommit till användning även inom meteorologi. Varje områdes klimat beskrivs av en kod

(39 av 272 ord)

En idealiserad jord

På grundval av de fysikaliska lagarna för atmosfärens och havets rörelse kan man sluta sig till hur klimatfördelningen skulle bli på en tänkt jord där kontinenterna låg symmetriskt kring ekvatorn och inga höga bergskedjor förekom. Nära ekvatorn, där uppvärmningen är som kraftigast, skulle då ett bälte

(46 av 322 ord)

De verkliga kontinenterna

Den idealiserade jordens klimat är endast en grov approximation av det verkliga klimatet. Att mönstret inte blir likadant i alla världsdelar beror på kontinenternas form och höjdförhållanden. Med ökande höjd över havsytan avtar luftens temperatur, i medeltal med drygt 0,5 °C per 100 m.

(42 av 293 ord)

Variationer under året

Vind- och nederbördsbältena förskjuts mot norr och söder med solens årliga gång.

(12 av 84 ord)

Medverkande

  • Anders Björkström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Jordens klimat. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klimat/jordens-klimat