klimatscenario, modellbaserad beskrivning av en tänkbar framtida utveckling av klimatet.

Ett klimatscenario beskriver en tänkbar utveckling av klimatet i termer av exempelvis medeltemperatur, havsnivå, nederbördsmängd och snötäcke. Den bakomliggande informationen beskrivs ofta i form

(34 av 238 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

RCP-scenarier

RCP-scenarierna (Representative Concentration Pathway) beskriver hur klimatet påverkas av växthusgasutsläpp i varierande omfattning. I IPCC:s femte

(16 av 120 ord)

SSP-scenarier

SSP-scenarierna (Shared Socioeconomic Pathway) anger fem möjliga utvecklingar av framtiden (SSP1 till SSP5). I dessa scenarier baseras klimatutvecklingen på antaganden om

(21 av 127 ord)

Medverkande

  • Markku Rummukainen
Källangivelse
Nationalencyklopedin, klimatscenario. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klimatscenaro