(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Allmänt

Kloster finns i romersk-katolska kyrkan och i ortodoxa kyrkor (också bland kopter och syrisk-ortodoxa). Det finns också ett mindre antal evangeliska kloster. Klostren är i allmänhet cenobitiska (av grekiska koinoʹs biʹos ’gemensamt liv’), vilket innebär att man bor, firar gudstjänst, äter och arbetar tillsammans. Det finns också (t.ex. på berget Athos i

(52 av 367 ord)

Liv och verksamhet

Klosterlivets syfte är att leda fram till en fördjupad gemenskap med Gud, och de olika klosterreglerna syftar alla till detta mål. Askes och lydnad ses som medel för detta och inte som självändamål. Celibatets syfte är att

(37 av 260 ord)

Klosterreformer

Klostrens snabba utbredning och deras integration i det feodala samhället gjorde det nödvändigt

(13 av 88 ord)

Klostrens ekonomi

De västerländska klostrens ekonomi blev under tidig medeltid baserad på jordinnehav. Under 700–1100-talen kom en stor del av jorden i klostrens ägo. Kungar med stark religiös förankring kunde ge omfattande förläningar och adeln gav rikliga

(35 av 245 ord)

Efter medeltiden

Reformationen, både den lutherska och den kalvinska, tog avstånd från alla former av kloster och ordensliv med motiveringen att den kristna kallelsen

(22 av 152 ord)

Medverkande

  • Per Beskow
  • Rune Bunte
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kristna kloster. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kloster/kristna-kloster