knä, knäled, articulatio genus, kroppens största led.

(7 av 7 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Anatomi

Lårbenet har två ledhuvuden (femurkondyler), som är riktade mot två flacka ledpannor på skenbenet (tibiakondyler). Ledpannorna fördjupas av två C-formiga broskskivor (menisker) som fäster utefter ledkapseln på knäets inre och yttre sidor. Knäskålen (patella) löper i en fåra mellan lårbenets ledhuvuden.

Knäleden stabiliseras av kraftiga

(45 av 316 ord)

Skador och sjukdomar

(1 av 1 ord)

Gonartros

Artros är en vanlig orsak till smärtor i knäleden (gonartros) hos medelålders och framför allt äldre. Tillståndet är en följd av att brosket i leden av någon anledning tagit skada; se artros. Symtomen är företrädesvis belastningssmärtor

(36 av 255 ord)

Svullen knäled

Onormalt mycket vätska i knäleden (hydrops) kan uppstå vid inflammation, t.ex. som en följd av artros. Den irriterade ledhinnan producerar

(20 av 141 ord)

Smärtor i främre delen av knäet

Smärtor framtill i knäet är vanliga symtom, framför allt hos tonåringar och unga vuxna. Den drabbade är

(17 av 119 ord)

Bursit

Slemsäckarna (bursorna) runt knäleden, framför allt de över knäskålen och strax

(11 av 47 ord)

Bakercysta

Bakercysta är ett tillstånd med svullnad och smärta i knävecket. När knäleden är irriterad av någon orsak, t.ex. artros eller

(20 av 140 ord)

Löparknä

Löparknä (tractus iliotibialistendinit) är ett tillstånd med smärtor och ömhet på knäledens utsida

(13 av 91 ord)

Hopparknä

Hopparknä (patellar tendinopati) är ett smärttillstånd i anslutning till knäskålen vilket ofta drabbar hoppidrottare, men också andra typer av högpresterande

(20 av 139 ord)

Schlatters sjukdom

Detta är ett smärttillstånd i anslutning till knäskålssenans fäste på skenbenet. Schlatters sjukdom (morbus Schlatter

(15 av 103 ord)

Tillväxtstörningar

Barn är normalt hjulbenta vid födseln men övergår successivt i en mild kobenthet, som brukar vara mest uttalad i

(19 av 132 ord)

Knäskålsluxation

Knäskålsluxation är en urledglidning av knäskålen (patella). Luxationen, som sker mot utsidan av knäleden, drabbar framför allt flickor i tonåren. Den drabbade har ofta en eller

(26 av 181 ord)

Ruptur av knäskålssenan eller den fyrhövdade lårmuskelns sena

Detta är en bristning eller total ruptur av senan strax ovanför

(11 av 47 ord)

Sidoledbandsskada

Skador på knäledens sidoledband (kollateralligament) är vanliga i samband med idrott och företrädesvis då kontaktidrott, t.ex. fotboll. Sidoledbanden stabiliserar leden så att den inte

(24 av 168 ord)

Meniskskada

Skador på meniskerna, framför allt den inre, är vanliga. Hos yngre personer brukar skadan uppstå i samband med ett vridvåld mot knäleden. Det är vanligt att skador på det

(29 av 203 ord)

Korsbandsskada

Korsbanden stabiliserar knäleden och förhindrar lårbenets och skenbenets ledytor att glida framåt och bakåt i förhållande till varandra. Av tio korsbandsskador drabbar ungefär nio det främre, lite klenare korsbandet. Skador på det senare uppkommer

(34 av 236 ord)

Knäledsluxation

Urledvridning av knäleden är en allvarlig skada som kräver kraftigt våld, och därför uppstår den oftast i samband

(18 av 125 ord)

Fraktur

Fraktur på knäskålen (patellafraktur) uppstår efter direktvåld, vanligen ett fall, mot knäskålen. Diagnosen ställs med röntgenundersökning, och behandlingen är kirurgisk såvida glappet (felställningen) mellan fragmenten

(25 av 177 ord)

Medverkande

  • Anders Rydholm
  • Bertil Sonesson
  • Daniel Jerrhag
  • Göran Bauer
Källangivelse
Nationalencyklopedin, knä. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/knä