kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre

(11 av 21 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bergarten kol

Kolets yta är matt eller glänsande, och beroende på omvandlingsgrad varierar färgen från brunt till svart. Brunkol (lignit) är gulbrunt till mörkbrunt, mjukt och har vedlik struktur. Stenkol (bituminöst kol) är svart, hårdare än brunkol och har vanligen kubisk brottyta och matt glans. Antracit är svart, hårt och har mussligt brott och hög glans.

Graden av

(56 av 400 ord)

Kol som energikälla

Kol är världens största i naturen lagrade energiresurs. Med 2007 års brytningstakt beräknas tillgångarna räcka i hundratals år (tabell 1). I slutet av 1800-talet övertog kol vedens position som världens viktigaste energikälla och blev samtidigt en avgörande faktor för den kraftiga industriella expansionen. Kol

(44 av 314 ord)

Olika kolsorter

Energikol består till största delen av grundämnet kol som i sig är ett utmärkt bränsle. Ända upp till en tredjedel av bränslets vikt kan dock utgöras av kolväten som är ännu mer lättförbrända än själva kolet. Kol innehåller också obrännbara mineralämnen. Det finns stora kvalitetsskillnader såväl mellan kol från olika fyndigheter som mellan kol från olika s.k. flötser inom samma fyndighet.

För handelsändamål indelas kol i olika kvaliteter som i huvudsak följer energiinnehållet. I Europa används främst benämningarna brunkol

(79 av 563 ord)

Kolpannor

Effektiv förbränning av kol i kraftverk och andra pannor är en komplicerad procedur, som kräver stora anläggningar för att bli ekonomisk. Det finns tre huvudtyper av kolpannor.

I den äldsta typen, wanderrostpannan, med anor ända från 1800-talet, matas styckekol in på ett rörligt, vandrande galler (tyska

(46 av 324 ord)

Miljöaspekter

Kol innehåller flera ämnen som i samband med förbränning omvandlas till miljöstörande föreningar, t.ex. svavel som ger svaveldioxid (tabell 2). En del ämnen i kolet kommer ut opåverkade med rökgaserna, t.ex. kvicksilver, kadmium och andra tungmetaller. Kolanvändningen ger stora mängder koldioxid (jämför växthuseffekten) eftersom det är

(46 av 326 ord)

Produktion och handel

Kol var världens viktigaste energikälla fram till 1950-talet, då olja och naturgas tog över denna position. Trots att kolproduktionen sedan dess fördubblats har kolets andel av världens energikonsumtion likväl halverats och under lång tid

(34 av 238 ord)

Historik

Trots rikliga tillgångar på stenkol i Västeuropa utvecklades ingen teknik som gjorde att fyndigheterna kunde utnyttjas i någon högre grad förrän i samband med den industriella revolutionen på 1700-talet. I Kina hade man emellertid under Songdynastin (960–1279) utvecklat en teknik för järnframställning där kolet efter reducering till koks användes i masugnar.

Andra användningsområden var bränslekrävande tillverkningsprocesser som alunframställning och saltutvinning. Men dessa tillämpningar fick

(64 av 449 ord)

Kolindustrin minskar

I Europa är kolgruveindustrin sedan slutet av 1980-talet på kraftig tillbakagång med svårbemästrade sociala och politiska problem i släptåg. Störst är problemen i Tyskland och Storbritannien, som en gång var världens viktigaste kolländer.

(33 av 230 ord)

Medverkande

  • Kent Larsson
  • Rune Bunte
  • Ulf Erlandsson
  • Ulf Norhammar
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kol. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kol-(bergarten-kol)