kollektivavtal, enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. På arbetsgivarsidan kan kollektivavtal ingås av privata, kommunala samt statliga arbetsgivare, och även enskild arbetsgivare kan vara part, men på arbetstagarsidan fordras en förening av arbetstagare, något som delvis sammanhänger med att avtalet typiskt sett är kollektivt i den meningen att det ska reglera villkoren för anställningar oavsett vem som innehar dem.

Vanligen omfattar

(80 av 889 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Reinhold Fahlbeck

Litteraturanvisning

R. Fahlbeck, ”Kollektivavtalets verkningar för utomstående – Kollektivavtalets roll i en ny miljö”, Arbetsrätten i utveckling ( 1977).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kollektivavtal. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kollektivavtal