kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium. Termen används ibland om t.ex. antikens Grekland och det romerska riket

(22 av 152 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Orsaker och mekanismer

Kolonialismen var ett mycket sammansatt fenomen. De ekonomiska drivkrafterna spelade en central roll. Under den merkantilistiska fasen var syftet att komma i besittning av ädelmetaller, kontrollera handelsvägar och framtvinga tribut från underkuvade befolkningar. Handelskompanier med

(35 av 243 ord)

Kolonialismens regioner: en översikt

Det har varit vanligt att beskriva koloniala imperier och kolonier utifrån respektive moderländers territoriella erövringar. Här har en mindre eurocentrisk princip valts, nämligen att utgå från dagens regionala system. Regionala gränsdragningar bestäms fortfarande av det koloniala arvet. Den engelsk–franska språkgränsen utgör t.ex. en kulturell barriär inom de västafrikanska och västindiska regionerna, liksom i Kanada.

Den region som tidigast koloniserades var Latinamerika. Det första mötet mellan Gamla och Nya världen, Columbus s.k. upptäckt 1492, skedde

(74 av 528 ord)

Former och konsekvenser

Kolonialismen var i hög grad en fråga om ekonomisk exploatering av naturtillgångar och arbetskraft. För kolonialmakten gällde det att få den traditionella formen av jordbruk att bidra till det koloniala systemets finansiering

(32 av 223 ord)

Medverkande

  • Björn Hettne

Litteraturanvisning

Jane Burbank & Frederick Cooper, Empires in World History: Power and the Politics of Difference (2010);
D.K. Fieldhouse, The Colonial Empires (1966);
J.H. Parry, The Spanish Seaborne Empire (1966);
Wolfgang Reinhard, A Short History of Colonialism (engelsk översättning 2011);
L.S. Stavrianos, Global Rift: The Third World Comes of Age (1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kolonialism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kolonialism