kommundelsnämnd, stadsdelsnämnd, sektorsövergripande lokalt organ i en geografiskt avgränsad del av en kommun med uppgifter inom flera verksamhetsområden. Kommundelsnämndens uppgifter regleras dels av kommunallagen, dels av diverse speciallagar. Jämför kommun (Organisation). Vanligast har kommundelsnämnder varit inom kultur-, fritids-, skol- och socialområdet. Kommundelsnämnden får ett samlat ansvar som oftast innefattar även budget- och personalansvar för en stor

(56 av 396 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Agne Gustafsson

Litteraturanvisning

Agne Gustafsson, ”Problem och möjligheter vid inomkommunal decentralisering”, Nordisk Administrativt Ttidsskrift 1992;
Bo Hagström & Harry Petersson, Stadsdelarnas Malmö: En demokratiutvärdering ( 2000);
Folke Johansson, Kommundelsnämnder ur demokratisk synpunkt, SOU 2001:48 (bilaga);
S. Jönsson m.fl., Decentraliserad välfärdsstad ( 1997);
R. Premfors m.fl., Demokrati i storstad, stadsdelsnämnder i Stockholm ( 1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kommundelsnämnd. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommundelsnämnd