kommunikation (latin communicaʹtio ’ömsesidigt utbyte’, av commuʹnico ’göra gemensamt’, ’låta få del i’, ’få del av’, ’meddela’, av commuʹnis ’gemensam’, ’allmän’, ’offentlig’), överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare

(34 av 242 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Lingvistik

Lingvistiska studier av kommunikation inriktas på verbal kommunikation i tal och skrift men även på icke-verbal kommunikation, t.ex. kroppsspråk. Man kan skilja mellan avsiktlig och oavsiktlig

(26 av 184 ord)

Beteende- och samhällsvetenskap

Beteende- och samhällsvetenskaperna studerar bl.a. de olika sociala former under vilka kommunikation äger

(13 av 92 ord)

Antropologi

Inom antropologin intar begreppet kommunikation en central roll, och vissa antropologer har ansett

(13 av 92 ord)

Evolutionistiskt perspektiv

Kommunikation är enligt evolutionistiskt synsätt ett beteende som ger en framgångsrik individ möjlighet att till egen eller avkommans nytta påverka eller manipulera sin sociala närmiljö. Kommunikation

(26 av 185 ord)

Botanik

Inom botaniken studerar man den form av kommunikation som förekommer mellan växter och andra organismer och mellan växter inbördes. Ett exempel

(21 av 147 ord)

Medverkande

  • Bengt Sigurd
  • Bernhard Helander
  • Karl Erik Rosengren
  • Lars Olof Björn
  • Staffan Ulfstrand

Litteraturanvisning

R. Bauman, ”Verbal Art as Performance”, American Anthropologist 1975;
J.G. Blumler m.fl., Comparatively Speaking: Communication and Culture Across Space and Time (1992);
Gisela Håkansson, Yla som vargar, tala som folk (1995);
A. Jansson, Globalisering: Kommunikation och modernitet (2004);
A. Jansson, Kommunikation (2009);
S.G. Jones (utgivare), Virtual Culture: Identity and Communication in Cybersociety (1997);
E. Leach, Culture and Communication (1976);
P. Linell, Människans språk (1978);
B. Nilsson & A.K. Waldemarsson, Kommunikation: Samspel mellan människor (2:a upplagan 1994);
W.J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av ordet (svensk översättning 1990);
K.E. Rosengren, Communication: An Introduction (2000);
(1973); S.A. Tyler, The Unspeakable: Discourse, Dialogue, and Rhetoric in the Postmodern World (1987);
J. Watson & A. Hill (utgivare), A Dictionary of Communication and Media Studies (4:e upplagan 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kommunikation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommunikation