kommunism (franska communisme, ytterst av latin commuʹnis ’gemensam’), benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället. I marxistisk-leninistisk teori betecknar termen det slutstadium i mänsklighetens utveckling, då klasser och utsugning har upphört och produktionsresultatet fördelas till alla efter behov. Liksom de flesta andra moderna beteckningar på politiska ideologier är kommunism som politisk etikett ett barn av 1800-talet. Idéer av snarlikt innehåll förekommer emellertid långt tidigare i historien. Det har funnits

(80 av 1043 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Sven-Eric Liedman

Litteraturanvisning

F. Claudin, Krisen i den kommunistiska rörelsen ( svensk översättning 1980);
V.I. Lenin, Staten och revolutionen ( svensk översättning 1964);
K. Marx & F. Engels, Kommunistiska manifestet ( svensk översättning, ny upplaga 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kommunism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommunism