Konservativa partiet, engelska Conservative Party, brittiskt politiskt parti.

(8 av 8 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

1800-tal och tidigt 1900-tal

Konservativa partiet bildades på 1830-talet i svallvågorna efter ”den stora parlamentsreformen” och var i huvudsak arvtagare till torypartiet. Det tillvaratog godsägarnas ekonomiska intressen och slog vakt om

(27 av 189 ord)

Efter första världskriget

År 1920 övervägde man på konservativt håll att gå ihop med det liberala partiet. Det blev emellertid ingen antisocialistisk partisammanslagning, och 1922 upplöstes koalitionen. Därefter

(25 av 176 ord)

De senaste decennierna

Valnederlaget 1964 medförde en omprövning och högervridning av Konservativa partiets politik. År 1970 vann Edward Heath valet på ett program som bl.a. omfattade mindre statlig intervention i näringslivet, en minskad offentlig sektor, begränsning av fackföreningarnas frihet och brittiskt medlemskap i EEC (sedermera EU). Då han 1972 övergick till statlig inkomstpolitik mötte han starkt motstånd från fackföreningsrörelsen. Efter en förödande politisk strejk av gruvarbetarna 1974 förlorade Konservativa partiet valet samma år, och Margaret Thatcher efterträdde Heath som partiledare. Hon återknöt till

(80 av 578 ord)

Efter brexitomröstningen

Pressad av en växande EU-skeptisk falang inom Konservativa partiet hade David Cameron lovat utlysa en folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap om han blev omvald 2015. Folkomröstningen hölls 23 juni 2016 med resultat att majoriteten av väljarna var för ett brittiskt utträde ur EU (brexit). Omedelbart efter omröstningen meddelade Cameron, som förespråkat ett fortsatt EU-medlemskap, att han lämnade posten som partiledare och därmed även premiärministerposten. Efter en snabb urvalsprocess kunde Theresa May utnämnas till ny partiledare och 13 juli även till premiärminister.

(80 av 667 ord)

Medverkande

  • Anders Widfeldt
  • Bengt Nilson
  • Martin Westholm

Litteraturanvisning

R. Blake, The Conservative Party from Peel to Thatcher (2:a upplagan 1985);
T.F. Lindsay & M. Harrington, The Conservative Party, 1918–1979 (2:a upplagan 1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Konservativa partiet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konservativa-partiet