konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande. Konstruktionismen är primärt ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala företeelsers naturlighet

(39 av 278 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Björn Johnson

Litteraturanvisning

I. Hacking, Social konstruktion av vad? (svensk översättning 2000);
Thomas S. Kuhn, De vetenskapliga revolutionernas struktur (3:e uppl., svensk översättning 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, konstruktionism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism