konstvetenskap, den vetenskap som beskriver och tolkar konsten i dess historiska och teoretiska sammanhang. Intill 1970 var ämnesbeteckningen konsthistoria.

Långt innan lärostolar inrättades hade konsthistoriska förlopp uppmärksammats och kommenterats. En konstlitteratur fanns redan hos grekerna, numera fragmentariskt känd främst genom romerska författare. Plinius d.ä. beskriver i sin ”Historia naturalis” bildkonstens födelse och framväxt i Grekland, med anekdotiska skildringar av konstnärernas insatser och i enlighet med en utvecklingsmodell där naturillusionen sågs som det främsta målet. Inom byggnadskonsten blev Vitruvius tio böcker

(80 av 626 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Allan Ellenius

Litteraturanvisning

W.E. Kleinbauer, Modern Perspectives in Western Art History ( 1971);
W. Passarge, Die Philosophie der Kunstgeschichte in der Gegenwart ( 1930);
Gregor Paulsson, Konsthistoriens föremål ( 1943);
M. Podro, The Critical Historians of Art ( 1982);
J. Schlosser, Die Kunstliteratur ( 1924;
nytryck 1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, konstvetenskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstvetenskap