kooperation (senlatin cooperaʹtio ’samarbete’, av cooʹperor ’arbeta tillsammans’), verksamhet som bedrivs av kooperativa föreningar och företag. Man skiljer mellan de båda huvudtyperna konsumentkooperation

(23 av 162 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

De tidigaste formerna av kooperation utvecklades under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet i Storbritannien. Den socialistiska utopisten Robert Owen var en

(24 av 169 ord)

Internationell spridning

Från Storbritannien spreds den konsumentkooperativa tanken till industriarbetare, hantverkare och jordbrukare i framför allt Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Schweiz och Skandinavien. Särskilt framgångsrik har kooperationen varit i de nordiska länderna och Storbritannien.

I USA hade de första kooperativa verksamheterna med anknytning till jordbruksområden organiserats redan i början av 1800-talet. Det var emellertid

(51 av 359 ord)

Medverkande

  • Mats Larsson

Litteraturanvisning

P. Alex, J. Ottosson & B. Wikström, Mellan stat & marknad: Kooperation under ett sekel ( 1999);
M. Digby, The World Co-operative Movement ( 2:a upplagan 1960);
H. Kylebäck, Konsument- och lantbrukskooperationen i Sverige ( 2:a upplagan 1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kooperation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kooperation