(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kopparhantering i äldsta tid

Koppar var, jämte guld, silver och bly, en av de första metaller som bearbetades av människan. Liksom guldföremålen är de äldsta kopparartefakterna prestigeföremål, kallhamrade från ytliga fyndigheter. När kopparföremål började framställas är svårt att specificera; neolitiska boplatser i

(38 av 268 ord)

Kopparbrytningen i Sverige

Den svenska kopparbrytningen kan beläggas från 900-talet e.Kr. och med utvinningen i Falun, som antas ha påbörjats mellan 850 och 1080 e.Kr., började produktionen växa snabbare. Under medeltiden låg de viktigaste europeiska koppargruvorna i Spanien, Portugal och Centraleuropa. Koppar användes vid denna tid främst för takbeläggning samt inom vapenindustrin, bl.a. för tillverkning av bronskanoner.

1600-talet. Sveriges kopparproduktion började expandera under 1500-talet, men det egentliga genombrottet

(65 av 462 ord)

Kopparbrytningen under 1900-talet

Nya kopparfyndigheter i framför allt USA bidrog till att produktionen kunde möta den ökade internationella efterfrågan. Ett ökat utbud från i synnerhet Chile ledde dock under 1920-talet till instabila priser och försök att kontrollera marknad och prisutveckling via karteller.

Den svenska brytningen av koppar

(44 av 313 ord)

Medverkande

  • Jan Jörnmark
  • Mats Larsson
  • Pontus Reimers
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koppar/historik