(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

De tidiga statsbildningarna (300-talet f.Kr.–Kr.f.)

Till de äldsta kända politiskt och socialt självständiga enheterna i Korea hör Puyo, Yemaek, Choson, Imdun, Chinbon och Chin. Främst av dessa tidiga stater var Choson, oftast kallad ”äldre Choson”

(30 av 212 ord)

”De tre kungarikena” (Kr.f.–ca 650 e.Kr.)

I början av första århundradet e.Kr. hade Puyo utvecklats till ett starkt konfedererat kungadöme, som ofta förde en prokinesisk politik. År 370 e.Kr. dukade emellertid Puyo under inför trycket från sin mäktiga granne i söder, Koguryo. Enligt traditionen grundades Koguryo

(40 av 285 ord)

Sillas hegemoni (ca 650–918)

Vid mitten av 600-talet blev Koguryo involverat i konflikter med de kinesiska rikena Sui och Tang. Det resulterade

(18 av 126 ord)

Koryo (918–1392)

År 918 utropade generalen Wang Kon kungariket Koryo och flyttade huvudstaden från Kyongju till Kaesong. Under de följande två århundradena stärktes kungamakten och det buddhistiska etablissemangets inflytande, medan de utrikes relationerna präglades av upprepade och förödande

(36 av 253 ord)

Choson (1392–1910)

Yuandynastins fall i Kina 1368 och Mingdynastins allt mäktigare ställning skapade politisk splittring i Koryo och ledde 1392 till att en general, Yi Songgye (1335–1408), tog makten och samma år utropade en ny dynasti med det gamla namnet Choson (även kallad Yidynastin). Som en reaktion mot buddhisternas omfattande inblandning i statens affärer under Koryoperiodens senare del blev en av Yi Songgyes första åtgärder att förbjuda det buddhistiska prästerskapet att vistas i städerna. Buddhismen förlorade allt inflytande över statens styrelse och

(80 av 669 ord)

Den japanska ockupationen (1910–45)

Den motsträvige koreanske kungen, Kojong, tvingades 1907 abdikera till förmån för sin son, Sunjong, som dock fick nedlägga kronan i samband med att

(23 av 161 ord)

Efterkrigsperioden

Japans kapitulation 15 augusti 1945 ledde till att Korea norr om 38:e breddgraden intogs av sovjetiska trupper i augusti, medan området söder om 38:e breddgraden intogs av amerikanska styrkor, som anlände till Korea först i

(35 av 247 ord)

Medverkande

  • Staffan Rosén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/korea/historia