korrosion (senlatin corroʹsio ’gnagning’, av corroʹdo ’gnaga sönder’), kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön (korrosionsmediet) med

(19 av 132 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Orsak och förlopp

Grundorsaken till metallkorrosion är att metallen inte är stabil i den omgivande miljön; det finns termodynamisk drivkraft för omvandling av metallen

(21 av 150 ord)

Korrosionstyper

Med hänsyn till angreppets form samt korrosionens orsaker och förlopp särskiljer man olika korrosionstyper. Jämn korrosion, allmän korrosion, sker med ungefär samma hastighet på hela den exponerade ytan. Gropfrätning, punktfrätning eller punktkorrosion, leder till bildning av

(36 av 256 ord)

Korrosion i olika miljöer

Metallkorrosion i sötvatten är i hög grad beroende av vattnets halt av löst syre; detta erfordras för katodprocessen i korrosionscellen. I en stålrörsledning med syrehaltigt tappvarmvatten rostar det t.ex. mycket hastigare än i ett slutet värmeledningssystem, där vattnets innehåll

(39 av 277 ord)

Korrosionsskydd

Det finns ett flertal metoder med vars hjälp korrosion kan motverkas eller förhindras. Vid elektrokemiskt korrosionsskydd ändrar man skyddsföremålets elektrodpotential genom katodisk eller anodisk strömbelastning. Vid katodiskt skydd sänks potentialen med hjälp

(32 av 223 ord)

Bruksmetallers korrosionsegenskaper

Korrosion hos järnmaterial kallas rostning. Kolstål har inte någon högre grad av korrosionshärdighet utan kräver i regel någon form av rostskydd, t.ex. rostskyddsmålning, förzinkning eller katodiskt skydd. Gjutjärn är inte heller särskilt korrosionshärdigt men används trots detta ofta utan rostskydd, då konstruktionen har grova dimensioner och

(46 av 324 ord)

Medverkande

  • Einar Mattsson

Litteraturanvisning

Einar Mattsson, Elektrokemi och korrosionslära ( 3:e upplagan 1987);
L.L. Shreir, Corrosion ( 3:e upplagan 1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, korrosion. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/korrosion