korruption (latin corruʹptio ’fördärvat tillstånd’, ’förfall’, ’bestickning’, av corruʹmpo ’fördärva’, ’förstöra’, ’vanställa’), missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor. Korruption är stort problem i länder där det saknas tradition av lojalitet mot uppdragsgivare. I Sverige finns regler för i vilken utsträckning gåvor får tas emot av befattningshavare inom privat och offentlig tjänst. Brottsbalken (BrB) innehåller straffbestämmelser om korruptionsbrotten bestickning, som är givarens brott, och mutbrott, som är mottagarens brott.

Redan 1923

(75 av 528 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

T. Cars, Korruption: En översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul (2:a upplagan 2002).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, korruption. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/korruption