korståg, benämning på de kyrkligt auktoriserade krig som under medeltiden fördes mot folk som uppfattades som den västliga katolska kyrkans

(20 av 136 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrund

Legitimeringen av korstågen grundade sig på uppfattningen, redan formulerad av Augustinus, att rättfärdiga

(13 av 88 ord)

De tidiga korstågen (1095–1187)

Den direkta orsaken till det första korståget var seljuqernas expansion i Mindre Asien, vilken tvingade den bysantinske kejsaren Alexios I Komnenos att be Västeuropa om hjälp. Den 27 november 1095 uppmanade påven Urban II de kristna att befria Heliga landet från muslimerna. Uppmaningen mottogs entusiastiskt, och snart drog flera

(49 av 337 ord)

De senare korstågen (1187–1291)

Den stormakt som börjat byggas upp av Zangi fick i Saladin en utomordentligt kraftfull ledare. Denne tillfogade 1187 de kristna ett katastrofalt nederlag vid Hattin, vilket ledde till att hela kungariket Jerusalem utom Tyrus förlorades och att de övriga rikenas territorier minskades betydligt. Detta ledde till det tredje korståget (1189–92) under kejsar Fredrik I Barbarossa av Tyskland och kungarna Filip II August

(62 av 434 ord)

Senmedeltida korståg

Korstågen fortsatte, men de ändrade karaktär. Till följd av turkiska piraters anfall mot de latinska

(15 av 104 ord)

Övriga korståg

I Nordeuropa hade korstågen från och med 1147 stor betydelse som ett medel i tyskarnas politiska och ekonomiska expansion i öster, vilken åtföljdes av mission bland de

(27 av 186 ord)

Medverkande

  • Dick Harrison

Litteraturanvisning

Eric Christiansen, The Northern Crusades: The Baltic and the Catholic Frontier 1100–1525 ( 1980);
N. Housley, The Italian Crusades: The Papal–Angevin Alliance and the Crusades against Christian Lay Powers, 1254–1343 ( 1982);
A. Maalouf, Korstågen enligt araberna (svensk översättning 1991);
H.E. Mayer, Bibliographie zur Geschichte der Kreuzzüge ( 1960);
S. Runciman, A History of the Crusades 1–3 ( 1951–54);
K.M. Setton (utgivare), A History of the Crusades 1–6 ( 1955–89).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, korståg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/korståg