kräldjur, reptiler, Reptiʹlia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar). Klassen omfattar även ett antal utdöda grupper (se Kräldjurens utveckling och textruta).

Kräldjur kännetecknas bl.a. av att huden är täckt av fjäll eller plåtar bestående av förtjockningar av hornämnet keratin. Fjällen är sammanhängande och överlappar i regel varandra; deras främsta funktion är att skydda mot

(74 av 520 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fortplantning

Sköldpaddor och krokodilartade kräldjur har en enkel penis, medan ödlor och ormar har ett parigt könsorgan, hemipenis. Denna sitter utochinvänd vid svansroten och förs ut genom kloaköppningen vid erektion. Hemipenisens yta kan vara veckad eller försedd

(36 av 255 ord)

Ekologiska anpassningar

Som nämnts har kräldjur spridit sig mycket framgångsrikt, och de påträffas i de mest skiftande miljöer. I varma hav (utom Atlanten) finner man de mycket specialiserade havsormarna. De har en från sidan tillplattad svans, som gör dem till effektiva simmare. Vidare har de en speciell körtel i munnen vilken utsöndrar överflödigt salt, eftersom njurarnas kapacitet är för liten för att avlägsna det salt som följer med födan. Liknande körtlar kan man finna hos vissa ödlor och

(76 av 542 ord)

Kräldjur och människan

Människan har sedan lång tid exploaterat kräldjur på olika sätt. Redan på 1800-talet provianterade valfångare sina skepp med levande elefantsköldpaddor från Galápagosöarna. Dessa seglivade djur kunde sedan leva utan vare sig vatten eller föda i många månader och försåg besättningen med färskt kött under långa seglatser. Rovdriften fick katastrofala

(49 av 343 ord)

Kräldjurens utveckling

Det som vi i dagligt tal menar med kräldjur är inte en utvecklingshistoriskt naturlig grupp, utan en ansamling mer eller mindre närbesläktade grupper som nått ungefär samma utvecklingsstadium. Det gäller i nutid, där t.ex. krokodiler är närmare släkt med fåglar än med övriga kräldjur, och gäller än mer tydligt när man studerar de fossila formerna, eftersom man hos dessa kan spåra utvecklingen mot fåglar, däggdjur, sköldpaddor och fjällreptiler (ödlor, masködlor och ormar) inom fyra vitt skilda kräldjursgrupper.

image/jpeg

kräldjur.

(80 av 1366 ord)

Medverkande

  • Didrik Claesson
  • Lars Werdelin

Litteraturanvisning

A. Carr, Kräldjuren (svensk översättning 1971);
T.R. Halliday & K. Adler (utgivare) Bonniers stora verk om jordens djur 11 (1996);
B. Hanström (utgivare), Djurens värld 7, Grod- och kräldjur (svensk översättning 1960);
Karl P. Schmidt & R.F. Inger, Reptiler (svensk översättning 1959).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kräldjur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kräldjur