kraftelektronik, starkströmselektronik, den del av elektroniken som omfattar behandling av elektrisk

(11 av 39 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ventiler

Omriktarnas funktion är i dagens kraftelektronik huvudsakligen baserad på halvledarventiler av följande typer: 1) ostyrd ventil med en ledriktning och en spärriktning (diod); 2) styrd ventil med

(27 av 186 ord)

Passiva komponenter

(induktorer, kondensatorer, transformatorer etc.) som ingår i omriktare måste dimensioneras för

(11 av 24 ord)

Styrelektroniken

bygger på halvledarkomponenter, ofta i högintegrerad form, t.ex. CMOS-logik, operationsförstärkare och

(11 av 38 ord)

Verkningssätt

En omriktares funktion bygger på att ett antal ventiler växelvis befinner sig i ledtillstånd och spärr-/blocktillstånd. En diod blir ledande om spänningen över den blir positiv i ledriktningen, medan en styrd ventil dessutom kräver signal

(35 av 248 ord)

Typer av omriktare

En strömriktare fungerar som en länk mellan ett vs-nät och ett ls-nät (vs kan tydas växelström eller växelspänning och ls likström eller likspänning). Om effekten är riktad från vs-sidan till

(30 av 212 ord)

Användningsområden

Kraftelektroniken används inom alla elområden, t.ex. generation: hjälputrustning på kraftverk, sol-,

(11 av 45 ord)

Historik

Före tillkomsten av halvledarkomponenter baserades kraftelektroniken på radiorör, sändarrör, tyratroner och jonventiler. Dessa komponenter har nu nästan spelat ut sin roll.

(21 av 150 ord)

Medverkande

  • Kjeld Thorborg

Litteraturanvisning

B.K. Bose, ”Power Electronics – A Technology Review”, Proceedings of the IEEE ( 1992);
K. Thorborg, Power Electronics ( 3:e upplagan 1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kraftelektronik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kraftelektronik