kreativitet (bildning till latin creʹo ’skapa’, ’frambringa’), förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. Kreativitet handlar om att skapa något nytt,

(22 av 151 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Evolutionära rötter

Människans kreativitet kan spåras över 4 miljoner år tillbaka till en mycket tidig förmänniska av arten

(16 av 103 ord)

Historiska rötter

Vår fascination för nyskapandet har djupa rötter. Kreativitet har under antiken och ur religiös synvinkel förklarats med att nya idéer har ett gudomligt ursprung. En som tidigt ifrågasatte detta var Aristoteles på 300-talet

(33 av 229 ord)

Processperspektivet

Processperspektivet är ett av många perspektiv på kreativitet. Fyra väsentliga processfaser beskrevs tidigt av den brittiske socialisten och socialpsykologen Graham Wallas (1858–1932): förberedelse, inkubation, illumination

(25 av 174 ord)

Personperspektivet

Personperspektivet har under lång tid varit övervägande i kreativitetsforskningen. Man har undersökt egenskaper hos mer eller mindre kreativa individer. Att vara öppen i sin personlighet har visats vara betydelsefullt liksom dimensionen introversion–extraversion

(32 av 222 ord)

Systemperspektiv på makro- och mikronivå

Liksom flera egenskaper samverkar inom personligheten samspelar även individen på makronivå med viktiga faktorer i omvärlden. Systemteorier inom kreativitetsforskningen utgör modeller för sådan samverkan. En systemteori utvecklad av

(28 av 197 ord)

Kreativitet och komplexitet

Komplexitet utgör alltså en förutsättning för att den kreativa processen ska utmynna i både originella och värdefulla produkter. Men detta

(20 av 142 ord)

Medverkande

  • Ingegerd Carlsson

Litteraturanvisning

Brodin, E., Carlsson, I., Hoff, E., & F. Rasulzada (Red.), Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv ( 2014);
M. Csíkszentmihályi, Flow: Den optimala upplevelsens psykologi ( 2006);
G.J.W. Smith & I. Carlsson, The Creative Process: A functional model based on empirical studies from early childhood to middle age ( 1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kreativitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kreativitet