Kreugerkoncernen, internationell grupp av industri-, fastighets- och finansföretag som under 1910- och 1920-talen byggdes upp av Ivar

(17 av 116 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kampen om den globala tändsticksmarknaden

Den industriella basen i Kreugerkoncernen utgjordes av STAB och dess amerikanska dotterbolag, International Match Corporation (IMCO), bildat 1923 som paraplybolag för koncernens utländska tändsticksintressen. För att skaffa sig en så

(30 av 209 ord)

Emissionsbolaget Kreuger & Toll

Efter 1924, då den internationella valutasituationen hade stabiliserats, började amerikanskt privat kapital strömma till det kapitalbehövande Europa. Kreugerkoncernen utnyttjade

(19 av 130 ord)

Den svenska riskkapitalimporten

Den svåra finanskrisen i början av 1920-talet hade tagit död på den svenska aktiemarknaden, och de pressade aktiekurserna gjorde att värdefull substans kunde köpas billigt via börsen. I USA inledde Ivar Kreuger redan

(33 av 228 ord)

Växtvärk och dolda svagheter

Den Kreugerska affärsverksamheten var uppbyggd kring expansion. Denna krävde ständig tillförsel av nytt kapital, vilket i sin tur förutsatte att förtroendet hos kapitalplacerare och

(24 av 170 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren

Litteraturanvisning

J. Glete, Kreugerkoncernen och krisen på svensk aktiemarknad ( 1981);
L. Hassbring, Svenska Tändsticksaktiebolagets internationella expansion 1917–24 ( 1978);
H. Lindgren, Corporate Growth: The Swedish Match Industry in Its Global Setting ( 1979);
H. Modig, Swedish Match Interests in British India during the Interwar Years ( 1979);
U. Wikander, Ivar Kreugers tändsticksmonopol 1925–1930 ( 1977).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kreugerkoncernen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kreugerkoncernen