Kreugerkraschen, Kreugerkoncernens sammanbrott och upplösning 1932. Koncernens storlek och globala verksamhet

(11 av 56 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den internationella kapitalmarknadens sammanbrott

När förhållandena på den internationella kapitalmarknaden radikalt förändrades i början av 1930-talet blev svagheterna i det Kreugerska imperiebyggandet tydliga. Haussen på aktiemarknaden bröts med New York-börsens sammanbrott i

(28 av 200 ord)

Akut likviditetskris

För att klara de växande betalningsanspråken såldes 1931 i hemlighet röstmajoriteten i LM Ericsson (LME) till bolagets amerikanske konkurrent ITT för 11 miljoner US dollar. Vidare erhöll Ivar Kreuger i oktober ett lån på 40 miljoner kronor, garanterat av Skandinaviska Banken, i Sveriges riksbank för att amortera förfallna franska bankkrediter.

(50 av 357 ord)

Mot konkurs

Omedelbart efter dödsskottet i Paris införde den svenska regeringen anstånd med skuldbetalningar – moratorium – för bl.a. Kreuger & Toll och Ivar Kreugers dödsbo.

(24 av 167 ord)

Statsstöd till Skandinaviska Banken

Efter dödsskottet i Paris vidtogs en rad åtgärder för att lugna allmänheten och förhindra panikreaktioner på finansmarknaden. Vid 1932 års ingång uppgick Kreugerkoncernens krediter i det

(26 av 179 ord)

Avvecklingsarbetet

Förekomsten av interntransaktioner mellan olika delar av koncernen, vilka uppenbart hade haft till syfte att dölja den verkliga ställningen och därigenom lett till att både fordringsägarnas och aktieägarnas intressen åsidosatts, gjorde utredningsarbetet mycket komplicerat och bäddade för utdragna konflikter mellan olika

(41 av 292 ord)

Kraschens följder

Ivar Kreuger och Kreugerkoncernen hade under 1920-talet kommit att symbolisera den svenska drömmen om framgång och internationellt ledarskap, vilket förklarar de häftiga reaktionerna efter kraschen. I press och i riksdagsdebatt restes krav på att ansvar skulle utkrävas. Påvisat samröre med Ivar Kreuger användes flitigt för

(45 av 308 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren

Litteraturanvisning

B. Gäfvert, Kreuger, riksbanken och regeringen ( 1979);
H. Lindgren, ”The Kreuger Crash of 1932”, Scandinavian Economic History Review 1982;
L.-E. Thunholm, Oscar Rydbeck och hans tid ( 1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kreugerkraschen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kreugerkraschen