krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål. Krig förs vanligen mellan stater men även mellan folkgrupper inom en stat eller ett territorium (inbördeskrig, stamkrig).

Kallt krig innebär politiska konflikter med dominerande inslag av militärt hot, handelskrig och psykologiskt krig. De flesta krig är i flera avseenden begränsade, t.ex. vad gäller syfte och/eller val av stridsmedel. I motsats till det begränsade kriget omfattar det totala kriget det egna landets samtliga militära och civila ansträngningar för att beröva

(80 av 916 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ett antropologiskt perspektiv

Studiet av krig har inom antropologin framför allt varit inriktat på att söka förklara förekomsten av krig med hjälp av demografiska, psykologiska eller sociokulturella variabler.

Marvin Harris har i en välkänd studie hävdat att

(34 av 237 ord)

Medverkande

  • Bernhard Helander
  • Einar Lyth
  • Lennart B:son Uller

Litteraturanvisning

A. Beaufre, Modern strategi för fred och krig (svensk översättning 1966);
M. Bloch, From Blessing to Violence (1986);
N.A. Chagnon, Yanomamö: The Fierce People (1968);
C. von Clausewitz, Om kriget (svensk översättning 1991);
J. Haas (utgivare), The Anthropology of War (1990);
Marvin Harris, Cows, Pigs, Wars & Witches: The Riddles of Culture (1974);
Alf W. Johansson, Europas krig (1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, krig. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/krig