kris (latin criʹsis, av grekiska kriʹsis ’söndring’, ’åtskiljande’, ’avgörande’, ’dom’, ’utslag’, av kriʹnō ’skilja’, ’avsöndra’, ’avgöra’, ’döma’), psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande. Kriser kan uppdelas i traumatiska kriser och utvecklings- eller livskriser.

Vid den traumatiska krisen har en smärtsam händelse inträffat som ligger utanför det normalt förväntade och som hotar individens möjligheter att

(75 av 533 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Johan Cullberg

Litteraturanvisning

J. Cullberg, Kris och utveckling ( 5:e upplagan 2006).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kris. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kris