Historia:
Torben Christensen & Sven Göransson, Kyrkohistoria 1–3 ( 1969–76);
Torben Christensen m.fl., Kirkehistorisk Bibliografi ( 1979);
J. McManners (utgivare), The Oxford Illustrated History of Christianity ( 1990).
Översikter över läroutvecklingen:
E. Gebremedhin, Arvet från kyrkofäderna ( 1992);
B. Hägglund, Teologins historia (5:e upplagan 1981);
J. Macquarrie, Twentieth-century Religious Thought (4:e upplagan 1988);
B. Nylund, Teologi genom seklerna ( 1971).
Lärotraditionens förhållande till nutiden:
Believing in the Church, A Report by the Doctrine Commission of the Church of England ( 1981); Lumen gentium, Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om kyrkan (svensk översättning, 3:e upplagan 1988);
B. Gerhardsson & P.E. Persson, Kyrkans bekännelsefråga ( 1985);
M. Wiles, The Remaking of Christian Doctrine ( 1974).
Introduktioner till den kristna läran:
G. Aulén, Dramat och symbolerna ( 1965);
A. Jeffner, Vägar till teologi ( 1981);
W. Kasper, Introduktion till den kristna tron ( 1981).
Översiktliga framställningar av den kristna läran:
P. Beskow m.fl. Den kristna kyrkan: Från apostlarna till renässansen ( 1995);
P. Brand (utgivare), Den hollandske katekismus for voksne (dansk översättning 1970; romersk-katolsk);
Niels H. Gregersen (utgivare), Fragmenter af et spejl ( 1992);
J. Hemberg m.fl., Människan och Gud ( 1982);
W. Jentsch (utgivare), Evangelischer Erwachsenenkatechismus (2:a upplagan 1975); Katolska kyrkans katekes ( 1992, svensk översättning 1996);
J. Meyendorff, Bysantinsk teologi (svensk översättning 1995);
G. Wingren, Credo ( 1974). Se även litteraturanvisningar till artiklar om tongivande teologer som Karl Barth, Anders Nygren, Karl Rahner och Paul Tillich.
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kristendom/litteraturanvisning