kubism (franska cubisme), modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer. Vid sidan av expressionismen blev kubismen den tidiga modernismens viktigaste konstriktning med förgreningar i många länder. Termen leder sitt ursprung till kritikern Louis Vauxcelles, som i en anmälan av en utställning av Braque i november 1908 använde ordet ”cubes” och senare uttrycket ”bizarreries cubiques”. Våren 1911 kom termen i allmänt bruk då några kubistiska målare,

(80 av 618 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jan Torsten Ahlstrand

Litteraturanvisning

A.H. Barr, Jr., Cubism and Abstract Art ( 1936);
D. Cooper, The Cubist Epoch ( 1970);
D. Cooper & G. Tinterow, The Essential Cubism – Braque, Picasso & their Friends 1907–1920, utställningskatalog Tate Gallery, London ( 1983);
E.F. Fry (utgivare), Cubism ( 1966);
J. Golding, Cubism: A History and an Analysis 1907–1914 ( 3:e upplagan 1988);
G. Habasque, Le Cubisme ( 1959);
R. Rosenblum, Cubism and Twentieth Century Art ( 1976).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kubism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kubism