kulturjournalistik, benämning på ett brett spektrum av journalistiska genrer, från den

(11 av 72 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kulturjournalistik i Sverige

Redan på 1700-talet kan man tala om kulturjournalistik, i Olof von Dalins Then swänska Argus och Kellgrens Stockholms Posten.

En rad författare, från Almqvist och Fredrika Bremer till Strindberg, Ivar Lo-Johansson och P.O. Enquist, har vid sidan av skönlitterärt arbete bedrivit framgångsrik kulturjournalistik, ofta med kulturtidskrifter som bas. Ett exempel är Ord & Bild, från starten 1892 nittiotalisternas

(58 av 408 ord)

Medverkande

  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Nils Gunnar Nilsson

Litteraturanvisning

Ivar Anderson (utgivare), Svenska Dagbladets historia 1–3 ( 1960–84);
Leif Carlsson (utgivare), Ett urval understreckare ( 1984);
C.-G. Holmberg m.fl., En svensk presshistoria ( 1983);
Sven Nilsson, Det offentliga samtalet ( 1975);
Ingemar Oscarsson & P. Rydén (utgivare), Pressens profiler ( 1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kulturjournalistik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kulturjournalistik