kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om

(11 av 45 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Några tidiga problemkomplex

Ett intresse för frågor av detta slag uppstod redan i den grekiska antiken. En anledning härtill var den iakttagelse som sofisterna gjorde att mycket av det

(26 av 181 ord)

Begreppet kunskap

Platon analyserade också själva begreppet kunskap och frågade vad skillnaden är mellan att bara ha en sann uppfattning eller åsikt och

(21 av 145 ord)

Rationalism versus empirism

Betecknande för nyare tidens filosofi från och med Descartes är att kunskapsteorin ofta ses som den mest grundläggande disciplinen. Med Descartes skeptiska tvivel på huruvida vi någonsin har tillräckligt goda grunder för att alls

(34 av 240 ord)

Kunskap och verklighet

Dessa uppfattningar om kunskapens arter och grunder korsar olika ståndpunkter om förhållandet mellan kunskap och verklighet. Enligt den kunskapsteoretiska realismen existerar det en

(23 av 158 ord)

Fundamentism versus koherentism

En annan korsande distinktion är den mellan fundamentistiska och koherentistiska kunskapsteorier. Enligt de förstnämnda finns det en kategori av första grunder

(21 av 144 ord)

Praktisk kunskap

De former av kunskap som figurerar i traditionella kunskapsteorier, av vilka

(11 av 75 ord)

Medverkande

  • Dag Prawitz

Litteraturanvisning

J. Dancy, An Introduction to Contemporary Epistemology ( 1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kunskapsteori. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kunskapsteori