kväve, nitrogen, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 15, huvudbeståndsdel i

(11 av 18 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

Kväve är det sjätte vanligaste grundämnet i universum. Det finns i solen, stjärnor och det interstellära mediet. Det har påträffats som inneslutningar i meteoriter.

På jorden finns kväve och kväveföreningar

(30 av 208 ord)

Kretslopp och kvävefixering

Kväve omsätts ständigt i ett globalt kretslopp mellan atmosfären och biosfären. Huvuddelen av den naturliga kvävefixeringen sker i marken med hjälp av kvävebindande bakterier. Vid den bakteriella kvävefixeringen omvandlas luftens kväve till ammoniak, som assimileras i form av aminosyrorna glutamin och glutamat. Dessa utnyttjas som kvävekälla vid syntes av andra kväveinnehållande föreningar. De kvävebindande bakterier som lever i symbios med

(60 av 428 ord)

Egenskaper

Atmosfärens kväve består av en blandning av de två stabila isotoperna med masstal 14 (99,63 procent) och 15 (0,37 procent). Isotopsammansättningen i andra källor, till exempel naturgas, kan avvika. Fem radioaktiva isotoper med korta halveringstider är kända. Vid

(38 av 253 ord)

Framställning, produktion och användning

Industriellt framställs kväve i stor skala ur luft. Separation från de andra gaserna i luften sker antingen genom fraktionerad destillation ur flytande luft – vilket är den helt dominerande metoden

(30 av 209 ord)

Föreningar

Kväve bildar föreningar med de flesta andra grundämnen utom ädelgaserna. Oxidationstalet varierar från –3 i ammoniak till +5 i till exempel nitrater. På grund av den ovanligt höga bindningsenergin hos kvävemolekylen är många kväveföreningar instabila och oxideras eller

(38 av 271 ord)

Historik

Kväve isolerades och identifierades som ett särskilt ämne vid tidiga undersökningar av luften av flera forskare. Upptäckten tillskrivs vanligen britten Daniel Rutherford 1772,

(23 av 163 ord)

Medverkande

  • Bert Bolin
  • Lars Ivar Elding
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Stefan Nordlund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kväve. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kväve