kvalitetsteknik, metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster. Synen på begreppet kvalitet har under senare år ändrats. Tidigare betydde kvalitet enbart ”uppfyllande av specifikationer”, men i dag definieras en varas eller tjänsts kvalitet som dess förmåga att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar. Detta innebär att kvalitetstekniken gjorts till en angelägenhet inte bara för produktionen utan för samtliga anställda i ett företag, en förvaltning eller organisation. En lyckad kvalitetsstrategi bygger på att man sätter kunderna

(80 av 864 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bengt Klefsjö

Litteraturanvisning

B. Bergman & B. Klefsjö, Kvalitet från behov till användning (2:a upplagan 1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kvalitetsteknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitetsteknik