R. Bridenthal m.fl. (utgivare), Becoming Visible: Women in European History (3:e upplagan 1998);
M. Erler & M. Kowaleski (utgivare), Women and Power in the Middle Ages (1988);
A. Florén, Genus och producentroll: Kvinnoarbete inom svensk bergshantering, exemplet Jäders bruk 1640–1840 (1991);
J. Jochens, Women in Old Norse Society (1995);
Å. Karlsson-Sjögren, Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle (1998);
J.B. Landes, Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution (1988);
T. Laqueur, Om könens uppkomst: hur kroppen blev kvinnlig och manlig (1994);
S.B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives and Slaves: Women in Classical Antiquity (1995);
S.B. Pomeroy, Women in Hellenistic Egypt: From Alexander to Cleopatra (1984);
G. Robins, Women in Ancient Egypt (1993);
B. Sawyer, Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien (1998);
J.W. Scott, Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man (1996);
P. Setälä, Antikens kvinnor (1995);
M. Sjöberg, ”Kvinnans sociala underordning – en problematisk historia: Om makt, arv och giftermål i det äldre samhället”, i Scandia 1997:2;
M.E. Wiesner, Women and Gender in Early Modern Europe (1993);
E. Östberg (utgivare), Jämmerdal & Fröjdesal: Kvinnor i stormaktstidens Sverige (1997).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnans-historia/litteraturanvisning