kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet. Kvinnor har alltid arbetat; deras arbetsinsatser har däremot inte alltid räknats som arbete eller registrerats som sådant, varken i den tidiga industrisamhällets eller i välfärdsstatens offentliga statistik. Traditionellt har kvinnoarbetet hänförts till samhällets reproduktiva område, mansarbetet till dess produktiva. I efterkrigstidens välfärdsstat har detta ytterligare understrukits i arbetsmarknadens könsstrukturer. Kvinnor arbetar framför allt i offentligt finansierat, relativt lågt betalt vård- och omsorgsarbete, männen i den privata sektorns relativt högt betalda industriella arbete.

Medan gifta hemarbetande

(80 av 931 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Inger Humlesjö

Litteraturanvisning

E. Blomberg, Män i mörker ( 1995);
G. Carlstedt & A. Forssén, Mellan ansvar & makt: En diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors livsberättelser ( 2: upplaga 1999);
Inger Jonsson, Linodlare, väverskor och köpmän ( 1994);
M. Taussi Sjöberg & T. Vammen (utgivare), På tröskeln till välfärden ( 1995);
L. Kvarnström m.fl., I statens tjänst: Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870–1930 ( 1996);
U. Wikander, Kvinnoarbete i Europa 1789–1950 ( 1999).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kvinnoarbete. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnoarbete