kvinnomisshandel, att en kvinna utsätts för våld. År 1998 infördes i brottsbalken (BrB) brottet grov kvinnofridskränkning för att stärka skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp. I övrigt gäller BrB:s allmänna regler om misshandel och andra brott. Vissa definitioner i vetenskaplig och annan litteratur av kvinnomisshandel begränsar begreppet till sådant våld som utövas inomhus.

Det finns definitioner vilka anger som ett kriterium att kvinnan är bekant med den som misshandlar henne. Ytterligare en definition, som använts i debatt och

(80 av 742 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
  • Lena Holmqvist
  • Mona Eliasson
  • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Kvinnofrid, SOU 1995:60;
B. Bergmark, Stryptag, famntag, klapp eller död ( 1995);
Mona Eliasson, Mäns våld mot kvinnor ( 1997);
M. Hydén, Kvinnomisshandel inom äktenskapet ( 1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kvinnomisshandel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnomisshandel