kvinnorätt, nordisk benämning på den del av rättsvetenskapen som studerar sammanhangen mellan kvinnokön och rättsregler. Ett utmärkande drag för rättsreglerna är att de är universella, även om den berörda personkretsen ibland är begränsad på visst sätt. Termen kvinnorätt är därför osystematisk ur traditionell rättsvetenskaplig synvinkel. Att relatera rättsreglerna till en viss grupp människor är inte den vanliga juridiska analysmetoden. Här ligger det för kvinnorätten utmärkande, det som gör den ”provokativ”.

Sambandet kvinnokön–rättsregel kan analyseras antingen på det sättet att man

(80 av 748 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Lotta Westerhäll

Litteraturanvisning

Årbog for kvinderet 1978–85;
Ruth Nielsen, Kvindearbejdsret ( 1979);
T. Stang Dahl (utgivare), Kvinnerett 1–2 ( 1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kvinnorätt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnorätt