läkemedel, enligt läkemedelslagen (2015:315) varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur eller kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos. Läkemedel får försäljas i Sverige endast med medgivande från myndighet, endera EU:s läkemedelsmyndighet EMA eller Läkemedelsverket. Medgivandet kan ha formen av godkännande, registrering eller tillstånd (på särskilda skäl). Undantag från kravet

(89 av 845 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Verkningssätt

Många läkemedel påverkar kroppens processer genom att förstärka eller motverka effekten av någon av dess signalsubstanser. Läkemedlet har ofta en kemisk struktur som liknar signalämnets och kan då binda sig till dettas mottagarstrukturer (receptorer) på cellernas

(36 av 255 ord)

Upptag, fördelning, omsättning och utsöndring

Läkemedlens fördelning och omsättning i kroppen styrs av deras fysikalisk-kemiska egenskaper, dvs. av om läkemedlet är en syra eller bas, fettlösligt eller vattenlösligt och av förhållandet mellan den del av läkemedlet som uppträder

(33 av 232 ord)

Kirala läkemedel

Många läkemedel förekommer i två former, s.k. spegelbildsisomerer eller enantiomerer (se enantiomeri och isomeri), vilka har olika farmakologiska effekter på grund av att de innehåller

(25 av 175 ord)

Läkemedelsekonomi

Läkemedelskostnadernas ökningstakt var under 1990-talet omkring 10 procent per år. Eftersom denna ökningstakt översteg de totala sjukvårdskostnadernas ökningstakt kom läkemedlen att svara för en ökande andel av de totala sjukvårdskostnaderan. Bland annat som följd av

(35 av 242 ord)

Olaglig läkemedelshandel

Försäljning av läkemedel kan vara olaglig på något av följande sätt.

Läkemedel som inte är godkända eller registrerade i Sverige/EU får inte säljas här eller beställas per post eller internet. Användningen av sådana medel är riskabel. Ett exempel är ett ayurvediskt medel som uppgavs hjälpa mot klimakteriebesvär. Medlet innehöll stora mängder bly och framkallade blyförgiftning

(55 av 387 ord)

Historik

Substanser i växter har använts som läkemedel i flera tusen år. Opievallmo, som bl.a. innehåller morfin, nämns redan i skrifter från sumerisk tid (ca 3200–2000 f.Kr.). Likaså hade digitalis, som utvinns ur fingerborgsblomma, länge brukats som ”folkmedicin” vid vattusot (hjärtsvikt) innan dess

(42 av 297 ord)

Medverkande

  • Arne Melander
  • Jörgen Malmquist

Litteraturanvisning

B. Beermann (utgivare), Läkemedelsguiden (2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, läkemedel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läkemedel