läkemedelsindustri, gren inom kemiska industri som tillverkar läkemedel. Produktionen består dels av originalläkemedel, dels av generiska läkemedel. Branschen kännetecknas av en mycket hög FoU- (forskning och

(26 av 182 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

En fot i färgkemin –

Den moderna läkemedelsindustrin har sitt ursprung i den vetenskapsorienterade kemiska industrin, som växte fram under 1800-talets senare hälft. Ur stenkolstjära framställdes bl.a. fenol,

(23 av 164 ord)

– och en i apoteken

I Sverige var sedan 1600-talet tillverkningen av läkemedel ett apoteksprivilegium. I slutet av 1800-talet började dock enklare preparat (t.ex. Salubrin®) tillverkas vid

(22 av 160 ord)

I forskningsfronten

Ännu på 1930-talet var de svenska läkemedelsföretagen huvudsakligen sysselsatta med beredning av preparat utgående från inköpta, vanligen importerade, substanser. Genombrottet för den svenska läkemedelsindustrin ägde rum under det följande decenniet, då avspärrningen på grund av

(35 av 249 ord)

Svensk läkemedelsindustri och globaliseringen

Under 1990-talet kom de svenska företagen att dras in i en process av global omstrukturering. På den fragmentiserade läkemedelsmarknaden kom oron för höga forskningskostnader, beroendet av ett fåtal

(28 av 198 ord)

Produkt- och priskontroll

Framställning av och handel med läkemedelssubstanser blev tidigt föremål för regleringar. Genom apoteksprivilegier och medicinalordningar (1668 års med efterföljande resolution 1698) sökte staten säkerställa kvalitet och tillgänglighet.

Samtidigt som prisregleringarna bibehölls och olika system med offentligt finansierad konsumtion

(38 av 271 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren
  • Jan Jörnmark

Litteraturanvisning

Litt.
Svensk Läkemedelsindustri, SOU 1980:33;
R. Ballance m.fl., The World’s Pharmaceutical Industries ( 1992);
L. Norgren, Kunskapsöverföring från universitet till företag ( 1989);
L. Werkö, Medicin för miljarder ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, läkemedelsindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läkemedelsindustri