lön, ersättning för arbete enligt anställningsavtal. Lön kan utgöras av såväl kontanter som rätt till tjänstepension o.d. samt naturaförmåner.

(19 av 129 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Mikroekonomisk löneteori

Den lägsta lön en person är beredd att acceptera i en viss anställning benämns reservationslön. Nivån på denna är beroende av vad personen inkomstmässigt och på annat sätt kan uppnå i alternativa sysselsättningar. Skulle villkoren för en viss anställning förbättras avseende t.ex. arbetstider eller olycksfallsrisker blir reservationslönen lägre. Arbetsgivarens betalningsvilja beror på den anställdes förväntade

(55 av 391 ord)

Makroekonomisk löneteori

Den process enligt vilken lönerna bestäms benämns lönebildning. På lång sikt tycks reallönerna öka i takt med produktiviteten, men på kort sikt kan stora variationer i reallöneökningarna runt den långsiktiga produktivitetsökningen uppkomma. Lönebildningen är central i nationalekonomisk teori för att förklara sysselsättningens utveckling.

En viktig distinktion inom lönebildningsteori är den mellan nominell lönestelhet och reallönestelhet. Förklaringar av variationer i produktion och sysselsättning betonar i regel att nominallönerna är stela, dvs. att de endast långsamt anpassar sig till förändringar av priserna

(80 av 916 ord)

Lönesystem

Det system på arbetsmarknaden som avgör dels på vilka grunder lönen ska bestämmas, dels vilka faktorer som ska påverka lönens storlek benämns lönesystem. Dessa är

(25 av 178 ord)

Historik

Löneutvecklingen, dvs. priset på arbetskraft per tidsenhet eller per prestation, kan i Västeuropa studeras från 1200-talet och framåt.

Vid studier av det förindustriella samhället, i vilket merparten av arbetskraften var sysselsatt inom jordbruket, utbetalades inte heller lönen endast i pengar utan även i varor. Tillgängliga källor anger oftast lönen per dag, men vi vet inte

(55 av 386 ord)

Medverkande

  • Claes Nordén
  • Eskil Wadensjö
  • Lars Calmfors
  • Lars Söderström
  • Lennart Jörberg

Litteraturanvisning

L. Calmfors (utgivare), Löner och sysselsättning ( 1992);
R. Layard m.fl., Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market ( 2004).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, lön. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lön