landformer, jordytans terrängformer, bildade genom ett samspel mellan uppbyggande och nedbrytande processer. Uppbyggandet är framför allt en konsekvens av processer i jordens inre, som medför att de plattor som jordskorpan

(30 av 209 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Landformernas ålder

Landformerna är av mycket olika ålder i olika delar av världen. Urbergsytan på de gamla sköldarna, t.ex. Baltiska skölden där Sverige ligger, var redan i slutet av proterozoikum (för ca 600 miljoner år sedan) nednött

(35 av 247 ord)

Landformernas indelning

Landformerna kan delas upp i berggrundens former och det lösa jordtäckets

(11 av 52 ord)

Berggrundens storformer

Berggrundens former kan delas in i erosionsformer och former betingade av rörelser i jordens inre som horstar, gravsänkor och förkastningar.

Fjäll, höga berg och bergskedjor uppstår genom erosion av berggrundspartier som har höjts upp eller är

(36 av 252 ord)

Glaciala och periglaciala berggrundsformer

Genom ändringar i klimatet kan ett område bli täckt av is eller bli utsatt för kraftiga frostprocesser. Hur stor glacialerosionen har varit i tidigare nedisade områden är inte helt

(29 av 204 ord)

Det lösa jordtäckets former

Det lösa jordtäckets former kan indelas i tyngdkraftsdeponerade former, fluvialt avsatta former samt former skapade av vågor, vind och inlandsisar. Till de förstnämnda hör

(24 av 165 ord)

Medverkande

  • Karna Lidmar-Bergström

Litteraturanvisning

C. Ollier, Ancient Landforms ( 1991);
J.M. Pritchard, Landform and Landscape in Africa ( 1979);
M.A. Summerfield, Global Geomorphology ( 1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, landformer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landformer