(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Hälso- och sjukvård

Genom sitt samlade ansvar för hälso- och sjukvården och dess koppling till den allmänna försäkringen har landstingen huvudansvar för bl.a.

(20 av 142 ord)

Utbildning och kultur

Regionsjukhusen är också baser för läkarutbildningen. Landstingens tidigare huvudansvar för övrig vårdutbildning har numera övertagits av staten (vårdhögskoleutbildningen av sjuksköterskor m.fl.) och kommunen (gymnasieskolans omvårdnadsprogram).

(25 av 177 ord)

Regional aspekt

En annan utgångspunkt är att skapa en enhetlig regional förvaltning genom att slå samman landstingen med länsstyrelserna och övrig statlig länsförvaltning för att i större regioner skapa underlag

(28 av 198 ord)

Ekonomi

Landstingens andel av BNP var ca 8 % 2009. Deras totala utgifter för 2009 uppgick till 262 miljarder

(17 av 121 ord)

Kompetensramar

Tyngdpunkten i landstingens verksamhet ligger numera i högre grad än för kommunerna på speciallagsreglerade områden. Utvecklingen beträffande landstingens kompetensramar har präglats av att det fanns en särskild landstingslag ända fram till 1977 års gemensamma kommunallag för kommuner och landsting. Huvudinriktningen har varit att

(43 av 304 ord)

Medverkande

  • Agne Gustafsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Uppgifter i dag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landsting/uppgifter-i-dag