lantbruksutbildning. Den grundläggande lantbruksutbildningen ingår sedan hösten 1992 i det treåriga naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan. Programmet inriktas mot jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske-

(21 av 143 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Klostrens import av växtmaterial och brukningsmetoder kan ses som de första ansatserna till lantbruksutbildning, liksom senare Gustav Vasas dekret om jordens skötsel. I mitten av 1700-talet inrättades lärostolar i ekonomi med lanthushållning vid universiteten i Uppsala, Åbo och Lund, och 1742 bildades de första föreningarna för

(46 av 326 ord)

Medverkande

  • Josefine Lärn-Nilsson

Litteraturanvisning

K. Rydå, Boken och plogen: Lantbrukets skolor under 150 år ( 1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, lantbruksutbildning.. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lantbruksutbildning