Lantmäteriet, sammanfattande namn på de statliga och kommunala myndigheter som arbetar med lantmäterifrågor. Lantmäteriet i Gävle är central,

(18 av 127 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

Innan ett offentligt organ för lantmäteri i Sverige bildades utövades lantmäterifunktioner inom bygemenskapen bl.a. genom jordrevning. Upprättandet av register i form av jordeböcker för skattläggningen inleddes under medeltiden (bl.a. Vadstena klosters jordebok). Kartografen Anders Bure fick 1628 uppgiften att utbilda lantmätare, vilket är ursprunget till de nuvarande statliga lantmäterimyndigheterna. Lantmäteriverksamheten var till 1827 underställd Kammarkollegium. De enskilda lantmätarna arbetade enligt fullmakter i olika provinser.

En

(65 av 461 ord)

Medverkande

  • Hans-Fredrik Wennström
  • NE-redaktionen (uppdatering)

Litteraturanvisning

Litt.:
Lantmäteriet och kartväsendet i samhällsbyggandet 1928–1978, utgiven av Statens lantmäteriverk ( 1978);
Svenska lantmäteriet 1628–1928 1–3, utgiven av Sällskapet för utgivande av lantmäteriets historia ( 1928);
U. Sporrong & H.-F. Wennström (utgivare), Sveriges kartor ( 1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Lantmäteriet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lantmäteriet