Natur:
Fåglar i Norrbotten 1982–;
Norrbottens Natur 1944–;
K. Curry-Lindahl (utgivare), Natur i Lappland 1–2 (1963);
M. Lindström m.fl.,Sveriges geologi från urtid till nutid (1991);
O. Melander, Former i fjällen (1984).
Kulturlandskap:
N. Arell, Rennomadismen i Torne lappmark (1977);
K.Å. Aronsson, Forest Reindeer Herding A.D. 1–1800 (1991);
E. Bylund, Koloniseringen av Pite lappmark till och med år 1867 (1956);
F. Hultblad, Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken (1968).
Konst:
B.-M. Andrén, Konsten i Kiruna: Patriarkalism och nationalromantik 1900–1914 (1989);
R. Tham, Lappland och Tornedalen i konsten: Landskapsvyer 1799–1910 (1989).
Arkitektur:
”Övre Norrlands kyrkor”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 1991;
L. Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige 1–2 (1980–81).
Musik:
L. Hedström & S. Lindqvist, Folkmusiken i Norrbotten (1990);
K. Gunnar A. Karlsson & S. Burman (utgivare), Slatta fra Wästerbotten (1987);
Bengt Martinsson, Folkmusik och folkliga danser i Norrbottens län (1968);
M. Sjögren (utgivare), Folkmusik i Pitedalen (1978).
Folkkultur:
Å. Campbell, Från vildmark till bygd (1948; faksimilupplaga 1982).
Förhistoria:
K.Å. Aronsson, Forest Reindeer Herding A.D. 1–1800 (1991);
E. Baudou, Norrlands forntid: Ett historiskt perspektiv (1992).
Historia:
G. Westin (utgivare), Övre Norrlands historia 1–4 (1962–74).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lappland/litteraturanvisning