(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Lappland saknar tillgång till kust och är i huvudsak högland, i väster fjäll och i öster platå. Omkring 47 % ligger högre än 500 m ö.h.

Fjällområdet är en del av den skandinaviska fjällkedjan, som tillhör den kaledoniska bergskedjebildningen från ordovicium–devon. Fjällkedjan innefattar en inre västlig högfjällszon med alpina former, omgiven av lågfjällszoner på vardera sidan. De stora dragen i

(58 av 410 ord)

Klimat

Genom sitt läge har Lappland ett kalltempererat fuktigt klimat av kontinental

(11 av 54 ord)

Växtliv

De förhärskande vegetationstyperna i de östra och de inre delarna av Lappland är skog och myrmarker. Tallhedarna har mattor av kråkbär, lingon, ljung och mjölon samt olika lavarter. I granskogarna domineras markens mattor av blåbär. De stora myrkomplexen hyser starrar

(40 av 283 ord)

Djurliv

Lappland utgörs av högboreala till arktiska områden, men många av de vanligaste djurarterna här är utbredda i hela Sverige och ofta långt söderut i Europa. En rad arter har i Sverige emellertid sin huvudförekomst i Lappland; det gäller främst alla utpräglade fjällarter (se fjällfauna) men

(45 av 315 ord)

Medverkande

  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lappland/natur