latiʹn (latin liʹngua Latiʹna, av namnet på landskapet Laʹtium), det språk som talades i Rom och i det romerska väldet under

(21 av 148 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Språkstruktur

Latinet skrivs med det latinska alfabet som vi också använder (med vissa tillägg). För uttalet i klassisk tid gäller att de flesta bokstäver hade samma ljudvärde som i svenska. Vokalerna skrivs i e a o u; o uttalades som vokalen i låg och u

(44 av 310 ord)

Historia

Att latin hör till den indoeuropeiska språkfamiljen visar bl.a. det rikt utvecklade böjningssystemet, som starkt påminner om det som finns i t.ex. sanskrit och grekiska, vilka också har bevarats i tidiga texter. Ett antal arvord har latinet gemensamt med de flesta indoeuropeiska språk, inklusive svenska, t.ex. mater ’moder’, pater ’fader’, piscis ’fisk’.

Det skrivna latinets långa historia brukar delas in i perioder: arkaiskt latin före ca 100 f.Kr., klassiskt latin ca 100 f.Kr. till ca 200 e.Kr., senlatin ca 200–600

(80 av 704 ord)

Det talade språket

Under århundradena efter det romerska imperiets fall förändrades talspråket i delvis olika riktningar

(13 av 92 ord)

Skriftspråket

Latin användes som skriftspråk även efter imperiets fall. Undervisningen togs efter hand över av kyrkan, som fortsatte att använda latinet. Särskilt under 600- och 700-talen var läs- och skrivkunnigheten mycket begränsad, men den s.k. karolingiska renässansen i början av 800-talet innebar att skolorna förbättrades och att man återgick till ett mer klassiskt skriftspråk.

Under nästan hela medeltiden förblev latinet det mest

(61 av 431 ord)

Latinets inflytande

Latinet har genom sin centrala ställning i all utbildning påverkat alla de moderna europeiska språken på ett djupgående sätt. En stor

(21 av 149 ord)

Latinundervisning i Sverige

Latin förblev det viktigaste skolämnet till långt fram på 1800-talet. Först genom läroverksreformen 1905 minskades dess betydelse kraftigt. Från den tiden har

(22 av 156 ord)

Medverkande

  • Tore Janson

Litteraturanvisning

A.W. Ahlberg m.fl., Latinsk-svensk ordbok (2:a upplagan 1952);
J. Clarkson & G. Horrocks, The Blackwell History of the Latin Language (2007);
Tore Janson, Latin (2002);
E. Tidner, Latinsk grammatik (1990);
E. Vilborg, Svensk-latinsk ordbok (2001).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, latin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/latin